‫بورسیه اعتباری ‬

اهداف طرح و نحوه استفاده از بورسیه اعتباری ارائه شده :

با توجه به منویات مقام معظم رهبری واز آنجا که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر اقتصاد دانش محور تاکید شده و همچنین تامین نیارهای تخصصی برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان واقع شده در جهت سیاستهای اشتغالزایی وکارآفرینی دولت خدمتگزار باشگاه در نظردارد با همکاری مراکز علمی سطح اول کشور وهمچنین توان مجموعه های خصوصی توانمند در جذب نیروی کار اقدام به تشکیل باشگاهی باهدف آموزش،تربیت نیروی کار،تامین منابع مالی بااستفاده از توان مجموعه های مالی کشور، اشتغالزایی با استفاده از توان فردی اعضاء و توان اجرایی بخش خصوصی نموده است. افراد در این باشگاه با انجام فعالیتهای علمی وفراگیری دوره های مورد نیاز مجموعه های خصوصی،با استفاده از تسهیلات اعتباری تامین شده توسط باشگاه با طی مراحل مشخص زیر نظر کارشناسان خبره این فن طی یک پرسه مشخص ابتدا آموزشهای تئوری لازم را در کلاسهای آموزش از راه دور و نیمه حضوری دیده سپس آموزشهای عملی مربوطه را درکمپهای علمی و پس از آن با تامین منابع مالی مناسب افراد موفق به ایجاد یک شغل مناسب برای خود وکارآفرینی برای تعدادی دیگر از افراد جویای کار در مجموعه یا اطراف خود می شوند.

لازم به ذکر است سقف بورسیه اعتباری ارائه شده 70میلیون ریال می باشد که نیاز به تضمین بازپرداخت نداشته و بصورت بلاعوض درازای فعالیت در سامانه اعطاء می شود .

بورسیه اعتباری ارائه شده در موارد زیر قابل استفاده می باشد:

  • شرکت در دوره های عمومی ارائه شده توسط دپارتمان آموزش باشگاه
  • پرداخت بخشی از هزینه شرکت در دوره های تخصصی ارائه شده توسط دپارتمان آموزش باشگاه
  • پرداخت بخشی از هزینه اخذ مشاوره آنلاین از مشاوران کلینیک مشاوره باشگاه
  • عضویت در صندوق تامین مالی جمعی باشگاه
  • شرکت در کمپهای علمی و گردشگری داخلی با محوریت کارآفرینی
  • پرداخت بخشی از هزینه خرید انواع کالا از فروشگاه الکترونیک سامانه و نیز خرید حضوری از مراکز صنفی طرف قرارداد